Het Plaatjesbedrijf
Voor illustraties, praatplaten, infographics en visuele tekstondersteuning


BELEIDSVISUALISATIE

Onderstaande platen zijn gemaakt ter ondersteuning van de communicatie rondom nieuw beleid van het Ministerie van Volksgezondheid. De platen zijn gebruikt in presentaties door het land heen en in de communicatie richting de Tweede Kamer.


VIPP programma's

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een aantal subsidieprogramma's opgezet voor het bevorderen van gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten. Onderstaande platen geven een samenvatting van enkele van deze subsidieprogramma's.


ZORGINFORMATIE

In de zorg is de juiste informatie op de juiste plek van levensbelang. Het informatielandschap in de zorg is met talloze verschillende systemen een complex geheel. In de serie "Zorginformatie" schets ik de verschillende spelers, de relaties en de problemen op het gebied van informatie in de zorg.


PICTOGRAMMEN GEZONDHEID


BEGROTING GEMEENTE DEN HAAG 2019-2022

Onderstaande praatplaten gaan over Den Haag en geven onder meer de speerpunten weer van de begroting van de Gemeente Den Haag in 2019-2022.